RING OSS!

Komplett skrivuppdrag 

-  korrekt och smidigt -

Fast pris: 9.900 kr!

Ibland är säljare och köpare redan överens om att man ska göra en affär. Man känner varandra sedan tidigare eller så har man annonserat privat och på det sättet hittat varandra. 

Då kan vi på Mäklarfirman Badelt åta oss ett s.k. skrivuppdrag där antingen säljaren eller köparen tecknar ett uppdragsavtal och ger oss i uppdrag att på ett korrekt sätt dokumentera affären och dess genomförande. 

Detta är också i regel ett krav från köparens bank idag för att bevilja lån att en registrerad mäklare upprättar avtal samt genomför tillträdet. Vi genomför regelbundet skrivuppdrag med alla banker t ex  SBAB, Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Ikanobanken och Skurups Sparbank.

Vi åtar oss skrivuppdrag lokalt, då vi kan träffas på vårt kontor, men även i övriga Sverige då skickar vi ut handlingar och vi kan även genomföra möten på distans genom Google Meet.

I skrivuppdraget ingår då bland annat följande:

Innan kontrakt

  • Vi kontaktar säljaren och köparen för att få in alla uppgifter som krävs för att upprätta korrekta handlingar och vi dubbelkollar även alla uppgifter innan vi skriver ut avtalen.

Kontraktsskrivning

  • Vid kontraktsskrivningen träffas säljare och köpare på vårt kontor eller så kan vi skicka ut alla handlingar via post för underskrift. Vi kan då även ha en kontraktsgenomgång på distans via Google Meet. I kontraktet dokumenteras då förutom pris och tillträde även övriga villkor och tillägg som parterna är överens om ska gälla för affärens genomförande. När vi fått handlingarna i retur kontaktar vi köparens bank för bokning av tid inför tillträdet och om det är en bostadsrätt så kontaktar vi även föreningen för att få köparen godkänd som medlem. Vi bevakar att handpenning erläggs och därefter betalas ut till säljaren efter att alla villkor är uppfyllda.

Tillträde

  • Inför tillträdet skickar vi kallelse till parterna där plats och tid för tillträdet anges. 

  • På den överenskomna tillträdesdagen träffas parterna återigen eller så kan vi genomföra detta på distans igen med parterna via Google Meet. Vid uppgörelsen erlägger köparen slutlikvid och säljaren överlämnar nycklar till bostaden. Likvidavräkning undertecknas och vid fastighetsaffärer undertecknas även köpebrev så att köparen kan erhålla lagfart på fastigheten. 

Efter tillträdet

Som säljare och köpare kan du alltid vända dig till oss om det är något du undrar över, även efter att tillträde har skett.

Utan extra kostnad erbjuder vi dig:

  • Kapitalvinstberäkning på blankett K5 eller K6, samt uträkning av skatten, för dig som sålt en bostad genom oss. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.

Vill du ha hjälp med ett skrivuppdrag?

Fyll i formuläret nedan med dina kontaktuppgifter och vad du vill ha hjälp med så återkommer vi snarast till dig. Du kan även messa eller ringa oss direkt på 070-471 82 72.

Din e-postadress Meddelande Skicka

Välkommen till Mäklarfirman Badelt. Din fastighetsmäklare i Öresundsregionen. Vi är huvudsakligen verksamma i Trelleborg, Malmö, Svedala, Vellinge & på Näset. Vi förmedlar alla typer av boende såsom villor, radhus, kedjehus, avstyckade gårdar, fritidshus, tomter, bostadsrättslägenheter och marklägenheter. Vi kan även utföra skrivuppdrag vid privatförsäljningar. Värderingar till banker vid omläggning av lån, samt vid skilsmässor och till bouppteckningar. Fristående konsultuppdrag med utredningar vid juridiska tvister och deklarationer.

Mäklarfirman Badelt
Johan Kocksgatan 42
231 53 Trelleborg
Sverige